Excelsa nekretnine
 
EXCELSA NEKRETNINE
Frana Supila 35A, 20000 Dubrovnik - Hrvatska Tel:+385(20)414 355 Fax:+385(20)414 366
   
Glavna skupština 5.11.2019.
Poziv na glavnu skupštinu >>>
Obrazac prijave za sudjelovanje na sjednici I Glavne skupštine 05.11.2019. >>>
Obrazac punomoći za Glavnu skupštinu 05.11.2019. >>>
Informacija o broju dionica i glasova >>>
Potvrda Zagrebačke bruze o prosječnoj cijeni ostvarenoj u periodu 17.06.-17.09.2019. >>>
Informacija o održanoj Sjednici Glavne Skupštine 05.11.2019. >>>
Otpravak prijepisa zapisnika sa Glavne skupštine 5.11.2019. >>>
Informacija o upisu u sudski registar odluke Glavne skupštine društva Excelsa nekretnine d.d. o povlačenju dionica društva s uređenog tržišta >>>
copyright 2014. Excelsa nekretnine. Sva prava pridržana